Eva

Hranat

á seda

čka s nekonečn

ým mno

žstvom vari

ácií. Model Eva dáva priestor by

ť jedinečn

ý a vysklada

ť si sedačku, ktor

ú nikto iný nemá. Prispôsobite

ľn

á hrúbka a tvar podrú

čiek, dva druhy

úlo

žn

ého priestoru, samostatné hlavové opierky a viacero druhov zakon

čen

í sú len málo z mo

žnost

í, ktoré Vám tento model ponúka. Seda

čka je samozrejme prisp

ôsobite

ľn

á na mieru.


Dostupné verzie:

Kreslo

Lavica (dvojsed)

Pohovka (trojsed)

"U"-čko

Rohová zostava

Longchair (predĺžené sedadlo)

Rozťahovacia posteľ

Úložný priestor

Rozmerová schéma na stiahnutie
Rozmery uvedené v schéme sú len odporúčané. Sedačka je rozmerovo plne prispôsobiteľná vašim požiadavkám
Doprava do 100km zdarma
Naša spoločnosť poskytuje prepravu svojich produktov vlastnou dopravou. Pre informácie ohľadom podmienok prepravy kliknite na ikonu
Ako si objednať sedačku
V tejto sekcii sa dočítate ako si objednať sedačku na mieru a aké informácie budeme požadovať pri navrhovaní vašej sedačky
© MGT-PRO s.r.o. 2021