Norbi

Je to jeden z na

šich najnovš

ích modelov, kde sme kládli dôraz na jednoduchos

ť, čist

é línie a pohodlie. Komfort sedenia zais

ťuje kombin

ácia vlnovcových a bonelových prú

ž

ín na sedadle a gumotextilné popruhy na operadle. Mierne naklopená podrú

čka zaisťuje pohodlie tak pri seden

í ako aj pri le

žan

í. Samozrejmos

ťou je rozťahovanie,

úlo

žn

ý priestor a prispôsobite

ľnosť na mieru.


Dostupné verzie:

Kreslo

Lavica (dvojsed)

Pohovka (trojsed)

"U"-čko

Rohová zostava

Longchair (predĺžené sedadlo)

Rozťahovacia posteľ

Úložný priestor

Rozmerová schéma na stiahnutie
Rozmery uvedené v schéme sú len odporúčané. Sedačka je rozmerovo plne prispôsobiteľná vašim požiadavkám
Doprava do 100km zdarma
Naša spoločnosť poskytuje prepravu svojich produktov vlastnou dopravou. Pre informácie ohľadom podmienok prepravy kliknite na ikonu
Ako si objednať sedačku
V tejto sekcii sa dočítate ako si objednať sedačku na mieru a aké informácie budeme požadovať pri navrhovaní vašej sedačky
© MGT-PRO s.r.o. 2021